#MjesnaZajednica
Preuzmi mobilnu aplikaciju:

Društveni centar u mjesnoj zajednici Obodnik otvoren je 21.04.2017. godine, nakon adaptacije zgrade i kupovine informatičke opreme zajedničkim sredstvima UNDP-a, Vlade Švicarske i Vlade Švedske, u vrijednosti od 18.330 KM, u kome su učestvovale i opština Kotor Varoš i MZ Obodnik.

Fotografije


Društveni centar u mjesnoj zajednici Obodnik otvoren je 21.04.2017. godine, nakon adaptacije zgrade i kupovine informatičke opreme zajedničkim sredstvima UNDP-a, Vlade Švicarske i Vlade Švedske, u vrijednosti od 18.330 KM, u kome su učestvovale i opština Kotor Varoš i MZ Obodnik. Ceremonija otvaranja poslužila je i kao savršena prilika za održavanje kulturno-umjetničkog programa, i organizovanje humanitarne akcije na kojoj su prezentovani i prodavani lokalni ručni radovi. Novootvoreni Društveni centar je jedinstven prostor u ovoj sredini i već se pokazao kao neophodan i adekvatan za organizaciju i implementaciju kulturnih, drusˇtvenih i drusˇtveno-poduzetničkih programa i aktivnosti, za aktivnosti udruženja i nevladinih organizacija, kao i za radionice za djecu, seminare, edukacije, projekcije, druženja, sastanke, prezentacije i forume. Menadžerica Centra, Snežana Jurić naglasˇava da su se od otvaranja u Centru odvijale razne aktivnosti, uključujući druženja omladine, veče filma, pjevačke sekcije i probe. „Korist svih mjesˇtana je očigledna jer sada imamo mjesto za okupljanje, druženje i organizovanje proslava. Imamo izuzetno dobru saradnju sa svim partnerima, uključujući opštinu i nevladin sektor - udruženja građana i kulturnoumjetničke grupe, a posebno i sa zajednicom. Ono što je posebno bitno je da su mladi ljudi aktivirani, što su shvatili da trebaju biti društveno aktivni i da trebaju što više da pomognu svojoj mjesnoj zajednici i stvore bolje uslove za svoj život“, kaže Snežana. Tokom javnih rasprava i foruma, konstatovano je da u zajednicama nedostaje adekvatan prostor za druženje i aktivnosti. Kako bi odgovorili na ovu potrebu, te obezbijedili mjesto za buduće projektne aktivnosti, renovirane su i otvorene prostorije 12 društvenih centara. Društveni centri igraju važnu ulogu u stvaranju napredne, energične i zdrave zajednice, jer nude osnovne usluge i informacije građanima, gdje isti mogu da se druže, umrežavaju i međusobno sarađuju, učestvuju u donošenju odluka, uče i stiču vještine, prave proslave i zabave i koriste prilike za društveni, kulturni i lični napredak. Kao takvi, ovi centri služe i kao prostori za izgradnju društvenog kapitala i kohezije. Od 25 planiranih, do sada je renovirano 12, a otvoreno 7 društvenih centara: Kotor Varoš, Tešanj, Sanski Most, Ključ, Petrovo, Gračanica i Gradačac, dok se do kraja mjeseca planira otvaranje i u Bijeljini, Brčkom i Žepču. Svi društveni centri su opremljeni namještajem i ICT opremom, koja uključuje računar, tablet, štampac, skener, fax i fotokopirnu mašinu, te projektor, zidno platno i zidni nosač projektora. Kako bi se osigurala održivost, za svaki centar odabrani su Menadžeri centara, koje finansira opština, i koji će koordinirati aktivnosti i administrirati web platformu koja se trenutno testira u nekim od jedinica lokalne samouprave, nakon čega slijedi uključivanje drugih opština. Društveni centri u mjesnim zajednicama DRUŠTVENI CENTAR KOTOR VAROŠ “Realizacijom ovog projekta u saradnji sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) poboljšavamo kvalitet života građana naše opštine kroz osnaživanje lokalnog nivoa vlasti, usluga i infrastrukture na lokalnom nivou, te jačanje demokratske odgovornosti i socijalne uključenosti“ - Zdenko Sakan, nacelnik opsˇtine Kotor Varosˇ.

Kontakt


Projekat: Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH
Sjedište UNDP-a u Sarajevu - UN House

Zmaja od Bosne b.b.
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Tel:      +387 (33) 293 400
Fax:     +387 (33) 552 330

Tehnička podrška