#MjesnaZajednica
Preuzmi mobilnu aplikaciju:

  #MjesneZajednice 

Fotografije


 

Dana 17.9.2020. godine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je utvrdila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o principima lokalne samouprave i uputila ga dalje u parlamentarnu proceduru. Predmetni Nacrt je u dijelu koji se odnosi na mjesne zajednice uključio izmjene definisane kroz sprovedene aktivnosti projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“.

 

Cilj ovih izmjena je „postizanje neophodnog minimuma jednoobraznosti na nivou FBiH, te preciznije definiranje tijela mjesne zajednice, poslova koje obavljaju, ovlaštenih podnositelja inicijative za osnivanje mjesne zajednice, sadržine akata koji se odnose na rad mjesne zajednice kao i izvora finansijskih sredstava. Zbog potrebe uvođenja veće povezanosti mjesnih zajednica s jedinicom lokalne samouprave predloženo je formiranje Kolegija mjesnih zajednica.“

 

Više detalja na sljedećem linku: http://www.fbihvlada.gov.ba/bosanski/aktuelno_v2.php?akt_id=8804

Kontakt


Projekat: Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH
Sjedište UNDP-a u Sarajevu - UN House

Zmaja od Bosne b.b.
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Tel:      +387 (33) 293 400
Fax:     +387 (33) 552 330

Tehnička podrška