#MjesnaZajednica
Preuzmi mobilnu aplikaciju:

 #UbrzajNapredak  #SvicarskauBiH 

 

Na online portalima širom zemlje započela je promotivna kampanja Ambasade Švicarske u Bosni i Hercegovini pod sloganom Ubrzajmo napredak. Kampanja se zasniva na kratkim filmovima koji pokazuju šta Švicarska podržava u Bosni i Hercegovini i kako to čini.

Kroz filmove se može vidjeti kako Švicarski program saradnje, putem Švicarske agencije za razvoj i saradnju i Državnog sekretarijata za ekonomska pitanja, poboljšava živote miliona ljudi u Bosni i Hercegovini u oblastima u kojima Švicarska nudi inovativne pristupe: lokalna uprava i općinske/opštinske usluge, ekonomski razvoj i zdravstveni sektor. Rezultati rada su zaista impresivni.

Filmove možete pogledati na Facebook stranici, kao i YouTube i Vimeo kanalima Ambasade.

Kontakt


Projekat: Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH
Sjedište UNDP-a u Sarajevu - UN House

Zmaja od Bosne b.b.
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Tel:      +387 (33) 293 400
Fax:     +387 (33) 552 330

Tehnička podrška