#MjesnaZajednica
Preuzmi mobilnu aplikaciju:

Комшилук у Чесми намјерава путем глобалне компање да од донатора прикупи цирка 760,0 Марака како би се санирале 4-6 рупа које се протежу прилазним путем.

Fotografije


3 домаћинства са објектима помоћне економије током протеклих једанаест година има стални проблем са осипањем асфалта на дионици прикључног пута. Није се хтјело изићи у сусрет молбама за обуставу саобраћаја за тешке камионе па желимо да бар боље санирамо дионицу

Kontakt


Projekat: Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH
Sjedište UNDP-a u Sarajevu - UN House

Zmaja od Bosne b.b.
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Tel:      +387 (33) 293 400
Fax:     +387 (33) 552 330

Tehnička podrška