#MjesnaZajednica
Preuzmi mobilnu aplikaciju:

Društveni dom na Drafnićima u Gračanici danas je mjesto odakle dopiru radosni glasovi djece i njihovih roditelja.

Fotografije


Dvadesetsedmogodišnja Lana Mujić voli da crta, pleše i pjeva. Posebno voli da pomaže drugima i smišlja nove igre u kojima će sudjelovati njeni prijatelji. Zajedno sa mamom Verom, Lana nekoliko puta sedmično odlazi na Drafniće gdje je čekaju stari prijatelji sa kojima će provesti još jedan poseban dan. U dijelu Društvenog doma na Drafnićima smještene su prostorije Udruženja roditelja, djece i omladine sa invaliditetom “Futura”, kojem i Lana pripada. Udruženje je godinama djelovalo u malom prostoru lokalnog vrtića koji nije mogao zadovoljiti njihove potrebe. “Dok smo bili u obdaništu, u vrijeme kada mali idu na spavanje, naša djeca su se međusobno ušutkivala da ih ne probude. Sada se ovdje možemo ponašati kao kod svoje kuće jer nikom ne smetamo. Danas drugačije slavimo i rođendane,” opisuje Vera Mujić, Lanina mama i predsjednica Udruženja “Futura”. U Udruženju je oko 40 članova, roditelja i njihove djece koja imaju različite oblike invaliditeta. Oni dolaze sa područja Gračanice, ali i susjednih općina. Obnova ovog doma dala im je mogućnost da se sastaju i realizuju aktivnosti koje doprinosi poboljšanju kvalitete njihovog života. “Jako nam je značajan ovaj prostor jer danas možemo realizovati različite sadržaje. Prostor smo prilagodili aktivnostima kako je primjereno našoj djeci tako da danas vježbamo folklor, organizujemo igre bez granica ili takmičenja u pjevanju. Trudimo se da budemo pozitivni i da pravimo što ljepše trenutke,” kaže Vera. Obnova Društvenog doma u Drafnićima bio je jedan od prioriteta izglasanih na Forumu građana. Prostor ovog objekta je dugo bio zapušten, da bi uz finansijsku podršku vlada Švicarske i Švedske bio obnovljen. Finansiranje je obezbijeđeno kroz projekt “Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH”, kojeg u različitim mjesnim zajednica realizuje UNDP u BiH. Prostor ovog doma dijelom je korišten i za organizaciju posebnih radionica organiziranih za građane i građanke starije životne dobi pod nazivom “Open Windows 55+”. Ove aktivnosti okupile su oko 30 učesnika/ca kojima je znanje prenosila Seada Delić iz Mjesne zajednice Gračanica. Redovna učesnica ovih predavanja bila je Hanumica Begović, kojoj se iz znatiželje priključio i 70-godišnji suprug Nehrudin. “Iako sam znala neke osnove, kroz ove edukacije sam saznala više i sada to znanje koristim. Prije bih zvala Seadu (Delić) da mi pokaže, a sada znam sama. Uz mene je tu bio i moj suprug. Prije ove edukacije nije znao ni upaliti kompjuter, a sada na internetu pronađe emisije koje želi gledati,” kaže Hanumica. Prostor Društvenog doma na Drafnićima danas koriste različita udruženja koja okupljaju mlade i starije mještane Gračanice. Realizacijom ovog projekta, Mjesna zajednica je osnažila saradnju sa nevladinim organizacijama, ali i doprinijela poboljšanju kvalitete života više od 14,500 osoba koje žive na ovom području.

Kontakt


Projekat: Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH
Sjedište UNDP-a u Sarajevu - UN House

Zmaja od Bosne b.b.
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Tel:      +387 (33) 293 400
Fax:     +387 (33) 552 330

Tehnička podrška