#MjesnaZajednica
Preuzmi mobilnu aplikaciju:

Duh građanskog aktivizma prisutan je i među mještanima Krajpolja u opštini Ljubinje. Nakon što su stanovnici Mjesne zajednice Krajpolje sami postavili temelje za izgradnju Društvenog doma, u septembru su počeli radovi na izgradnji zgrade koja će služiti kao mjesto okupljanja građana i organizaciju različitih programa od koristi za ovu zajednicu.

Fotografije


Duh građanskog aktivizma prisutan je i među mještanima Krajpolja u opštini Ljubinje. Nakon što su stanovnici Mjesne zajednice Krajpolje sami postavili temelje za izgradnju Društvenog doma, u septembru su počeli radovi na izgradnji zgrade koja će služiti kao mjesto okupljanja građana i organizaciju različitih programa od koristi za ovu zajednicu. Projekat izgradnje Društvenog doma dobio je najveći broj glasova građana na forumu koji je organizovan u Krajpolju krajem 2016. godine, i u ime ove mjesne zajednice kandidovan je za realizaciju u okviru projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH”. Osim mještana Krajpolja, korist od ovog projekta imaće svi stanovnici opštine Ljubinje jer se na mjestu gdje se gradi Društveni dom održavaju zborovi građana i organizuju različiti društveni događaji. „Nakon izgradnje zgrade, očekujemo da ćemo u narednih godinu dana u potpunosti osposobiti Društveni dom. Osim kancelarija Mjesne zajednice, prostorije Društvenog doma će biti otvorene za sve naše sugrađane i udruženja građana. Iskreno smo zahvalni UNDP-u i Opštini Ljubinje, učešće u ovom projektu je za nas veoma značajno. Želja nam je da se mladi ljudi više aktiviraju i uključe u društveni život, zato smo i podržali ideju izgradnje Društvenog doma”, rekao je Zoran Toholj, član Savjeta MZ Krajpolje. Radovi na izgradnji Društvenog doma trebalo bi da počnu u prvoj polovini septembra, a ukupna vrijednost radova je 22.100 KM, od čega su Vlada Švajcarske i Vlada Švedske, koje finansiraju projekat „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH”, izdvojile 17.000 KM, dok učešće Opštine Ljubinje iznosi 5.100 KM.

Kontakt


Projekat: Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH
Sjedište UNDP-a u Sarajevu - UN House

Zmaja od Bosne b.b.
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Tel:      +387 (33) 293 400
Fax:     +387 (33) 552 330

Tehnička podrška