#MjesnaZajednica
Preuzmi mobilnu aplikaciju:

Vatrogasci Visokog imaju dugu tradiciju djelovanja koju su proširili novim vještinama od značaja za cjelokupno stanovništvo ove općine.

Fotografije


Više od 120 godina članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva (DVD) Visoko pružaju pomoć ljudima u nevolji. Veliki je broj akcija u kojima su sudjelovali, a koje su okončane spašavanjem života i imovine. U članove ovog društva upisano je ime i Tarika Bijedića, 24-godišnjeg mladića koji danas živi svoj dječački san. “Još kao dijete sam želio biti vatrogasac. Otac mi je bio vatrogasac, a i neki prijatelji su,” na početku razgovara objašnjava Tarik, koji je tokom 2018. godine dobio priliku za usavršavanjem kroz poseban projekt koje je realizovalo ovo Društvo. Projekt “Spašavanje na vodi i od vode” uključivao je obuku članova DVD-a Visoko, nabavku specijalne opreme za spašavanje, kao i volonterske akcije čišćenja korita rijeka i aktivnosti traženja utopljenika. Obuku su vodili stručnjaci iz različitih oblasti, a uključivala je teorijska predavanja i vrlo zahtjevne praktične vježbe u realnim uslovima. “Imali smo mlade momke koji su entuzijasti, ali nisu bili obučeni za ove aktivnosti. Projekt je omogućio povećanje njihovih kompetencije, a za Društvo veću širinu u djelovanju. Za nas je najbitnije da možemo preventivno djelovati, a sada uz ovaj projekt to i možemo,” pojašnjava Ibrahim Greda, predsjednik DVD-a Visoko. Podršku u realizaciji ovih aktivnosti dale su mjesne zajednice Kralupi i Novo Naselje koje su bile ugrožene tokom velikih poplava ranijih godina, dok su projekt finansirale vlade Švedske i Švicarske kroz “Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“, koji sprovodi UNDP BiH. Tarik je jedan od 12 certificiranih članova Društva koji su uspješno završili obuku i danas čine novoformiranu Sekciju za spašavanje na vodi i od vode unutar DVD-a. Formiranjem ove Sekcije djelovanje DVD Visoko je prošireno. Uz pružanje pomoći u opasnostima od vatre, visočki vatrogasci su sada obučeni i za djelovanje u slučajevima nezgoda sa vodom. “Obuka je bila izuzetno značajna. Učili smo o korištenju nove opreme kao i pružanju prve pomoći i izvlačenju utopljenika iz vode i slapova. Kroz obuku sam ovaj posao još više zavolio. Nevjerovatan je osjećaj ako možete nekom u nevolji pomoći ili spasiti nečiji život,” kaže Tarik. Nova oprema i educirani članovi DVD-a, kako ističe Greda, doprinijeli su povećanju sigurnost cjelokupnog stanovništva Visokog jer sada imaju vatrogasce osposobljene za djelovanje u preventivnim akcijama, ali i akcijama spašavanja. ”Realizovane aktivnosti imaju veliki značaj za cijelu općinu Visoko koja ima 11 mjesnih zajednica na vodi. Veliki je broj sugrađana izloženo riziku u slučaju poplava. Bez ovih sredstava mi smo bili nemoćni u poplavama 2014. godine, a danas smo osposobljeni da pomognemo,” objašnjava Greda. Na zidovima DVD-a okačene su crno-bijele fotografije koje svjedoče dugoj tradiciji djelovanja ovog Društva, ali i generacijama porodica odanih ovom poslu i kolektivu. Pored Tarika koji je ljubav za ovaj posao naslijedio od oca, na starim fotografijama različitih datuma Ibrahim Greda pronalazi i ponosno pokazuje još jednu osobu – svog oca.

Kontakt


Projekat: Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH
Sjedište UNDP-a u Sarajevu - UN House

Zmaja od Bosne b.b.
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Tel:      +387 (33) 293 400
Fax:     +387 (33) 552 330

Tehnička podrška