#MjesnaZajednica
Preuzmi mobilnu aplikaciju:

Organizacije civilnog društva su također imale priliku da se prijave za finansijsku podršku sa projektnim prijedlozima fokusiranim na socijalno isključene kategorije unutar partnerskih mjesnih zajednica. 58 organizacija je do sada apliciralo, a odobreno je 27 projekata

Fotografije


Organizacije civilnog društva su također imale priliku da se prijave za finansijsku podršku sa projektnim prijedlozima fokusiranim na socijalno isključene kategorije unutar partnerskih mjesnih zajednica. 58 organizacija je do sada apliciralo, a odobreno je 27 projekata, od kojih se trenutno implementira njih 18. Projekat „Rekli smo mi, pokaži se i ti”, iniciran je na forumu građana mjesne zajednice Ljeskovac, Bijeljina, u svrhu uključivanja i ekonomskog osnaživanje žena sa invaliditetom i nezaposlenih žena. Udruženje žena sa invaliditetom Impuls iz Bijeljine, koje se dugi niz godina bavi izradom rukotvorina, je ove godine okupilo 22 nezaposlene žene, koje su prošle obuku u ručnoj izradi nakita i ručnom tkanju. Formiran je i Centar za obuku kućne radinosti, koji služi ne samo ženama sa invaliditetom, već i studentima, omladini, nezaposlenima i ženama iz socijalno ugroženih kategorija. Ideja je inicirana u zajednici, i Udruženje je aktivno i propoznato na području grada Bijeljina, ali je ipak bilo potrebno dosta truda da se aktiviraju žene koje su danas uključene u projekat. „Išli smo od kuće do kuće kako bi objasnili šta ćemo raditi, te ih pozivali da dođu u Centar za obuku. Iako aktivacija građana nije bila jednostavna, pisma i refleksije koje smo dobili nakon obuke pokazuju da su žene zadovoljne programom i prenosom znanja, te posebno što će imati mogućnost da nastave da rade s nama. Podstičemo ih sada da se organizuju kao inicijalna grupa u svojoj zajednici, da nastave sa tom vrstom rada, izlažu, prezentuju, koriste manifestacije u selu ukoliko ih ima, i da prodaju svoje radove“, kaže Tanja Milinković, izvršna direktorica Udruženja. Organizacije civilnog društva ističu da je osnova uspješnog projekta u zajednici dobra saradnja sa građanima, predstavnicima lokalne uprave – gradom i mjesnim zajednicama, kao i sa partnerima i UNDPom. Također, učešće nevladinog sektora u grupama za društveni, privredni i ekološki razvoj, kao i u izradi strategija je ključno u zajedničkom rješavanju problema svih mještana. „Imamo dobre partnerske odnose sa gradom i drugim učesnicima, i drago nam je što smo prepoznati kao ljudi koji rade ozbiljno, znaju prepoznati potrebe zajednice i ponuditi rješenja“ – Tanja Milinković, izvršna direktorica Udruženja žena s invaliditetom Impuls.

Kontakt


Projekat: Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH
Sjedište UNDP-a u Sarajevu - UN House

Zmaja od Bosne b.b.
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Tel:      +387 (33) 293 400
Fax:     +387 (33) 552 330

Tehnička podrška