#MjesnaZajednica
Preuzmi mobilnu aplikaciju:

U Mjesnoj zajednici Lauš 2 biće izgrađeno igralište za njene najmlađe stanovnike.

Fotografije


Mjesna zajednica Lauš 2, u kojoj živi oko 5.600 stanovnika, jedna je od najmlađih mjesnih zajednica u Gradu Banja Luka. Nastala je podjelom MZ Lauš 2009. godine na MZ Lauš 1 i MZ Lauš 2. Predsjednik Savjeta MZ Lauš 2 Milan Granula kaže da je jedan od najvećih problema te mjesne zajednice činjenica da su podjelom ostali bez bitnijih infrastrukturnih objekata koji čine jednu MZ, poput škole, ambulante, prostora MZ, itd. Jedina nevladina organizacija koja djeluje u tom naselju je, kaže Granula, FK „Lauš”. No i pored velikih problema, među idejama koje su se mogle čuti na forumu građana, prevagnuo je prijedlog da se izgradi jedno dječije igralište. Taj prijedlog u formi projekta trenutno je u fazi odobravanja kod UNDP-a. „Po našoj zamisli, igralište je prvobitno trebalo biti u blizini crkve, međutim zbog neriješenih imovinsko-pravnih problema sa zemljištem, morali smo pronaći drugu lokaciju. Ova lokacija se nalazi u Ulici Koste Krsmanovića. Mi imamo već i jedno mini igralište pored Omladinskog fudbalskog kluba „Lauš”. Na taj način nadamo se da ćemo zaokružiti jednu cjelinu za potrebom za igralištima za najmlađu populaciju, jer namjeravamo i pored crkve, čim budu riješeni imovinsko-pravni odnosi i tamo, uz pomoć Grada i društveno-odgovornih kompanija izgraditi još jedno igralište”, rekao je Milan Granula. Planirana vrijednost projekta je 25.000 KM, od čega će iz Projektnog fonda za razvoj zajednice UNDP-a biti izdvojeno 17.000 KM, a Grad Banja Luka će učestvovati sa 8.000 KM.

Kontakt


Projekat: Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH
Sjedište UNDP-a u Sarajevu - UN House

Zmaja od Bosne b.b.
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Tel:      +387 (33) 293 400
Fax:     +387 (33) 552 330

Tehnička podrška