#MjesnaZajednica
Preuzmi mobilnu aplikaciju:

Forumi građana šest mjesnih zajednica općine Ljubuški, koje učestvuju u realizaciji projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH”, tokom oktobra i novembra 2016. godine okupili su više od 150 mještana, a glavne teme foruma bile su infrastruktura, socijalno isključene kategorije stanovništva, ekologija, omladina, sport, kultura i korištenje informacionih tehnologija.

Fotografije


Forumi građana šest mjesnih zajednica općine Ljubuški, koje učestvuju u realizaciji projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH”, tokom oktobra i novembra 2016. godine okupili su više od 150 mještana, a glavne teme foruma bile su infrastruktura, socijalno isključene kategorije stanovništva, ekologija, omladina, sport, kultura i korištenje informacionih tehnologija. Prisutnima je pojašnjen značaj, tehničke metode i vremenski okvir projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH”, koji implementira UNDP a finansiraju Vlada Švajcarske i Vlada Švedske uz učešće općina, nakon čega su građani zajednički definisali prioritete na nivou svojih mjesnih zajednica, na osnovu kojih su razvijeni prijedlozi projekata za realizaciju. Nakon što su mještani iznijeli svoje probleme s kojima su suočeni, pristupili su anonimnom glasanju s ciljem određivanja prioriteta za realizaciju. Glasanje je uspješno realizovano i sastavljena je lista prioriteta koja je predstavljena prisutnima. Građani su izrazili zadovoljstvo novom metodom glasanja koja nije bila dotadašnja praksa u njihovim zajednicama. Posebno je do izražaja došla sloboda mišljenja i nemogućnost uticaja tuđeg mišljenja i mišljenja većine. Glasanje je bilo anonimno, a rezultati su predstavljeni na potpuno transparentan način. „Podsticali smo građane na komunikaciju i međusobno uvažavanje, što je rezultiralo vrlo produktivnim forumom građana. Forum građana proveden je sukladno metodologiji vođenja diskusija i foruma za koju su predstavnici mjesnih zajednica obučeni na seminaru koji je za nas organizovao UNDP. Ovakav način realizacije foruma je jedan od preduslova građanskog organiziranja na lokalnom nivou. Pokazalo se da sada razgovori i diskusije prolaze u mnogo konstruktivnijoj atmosferi, a odluke se donose na transparentan način”, rekao je predsjednik Savjeta MZ Hrašljani Jure Kozina. Forumima u Ljubuškom prisustvovao je veliki broj žena i mladih, što do tada nije bio čest slučaj. Građani su dostavili prijedloge i prioritete za unapređenje kvaliteta života, većina ih se odnosila na poboljšanje infrastrukture, ali i potrebe da se pomogne socijalno ugroženim kategorijama stanovništva, kao i da se radi na realizaciji projekata u oblasti ekologije i kulture. Tako su građani Mjesne zajednice Radišići većinom izglasali projekat asfaltiranja i betoniranja puta u ovoj MZ, mještani Mjesne zajednice Ljubuški 3 su većinom glasova podržali rekonstrukciju lokalnog puta koji spaja ovu MZ s Mostarskim vratima, građani Mjesne zajednice Studenci odlučili su da podrže rekonstrukciju i uređenje školskog igrališta, mještani Mjesne zajednice Klobuk većinu glasova dali su izgradnji kružnog toka, dok su građani mjesnih zajednica Hardomilje i Hrašljani podržali sanaciju vodonatapnih kanala u ovim MZ.

Kontakt


Projekat: Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH
Sjedište UNDP-a u Sarajevu - UN House

Zmaja od Bosne b.b.
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Tel:      +387 (33) 293 400
Fax:     +387 (33) 552 330

Tehnička podrška