#MjesnaZajednica
Preuzmi mobilnu aplikaciju:

Građani, predstavnici mjesnih zajednica i nevladinog sektora u Nevesinju imali su priliku da kroz debate s načelnikom Opštine Nevesinje Milenkom Avdalovićem i opštinskim odbornicima razgovaraju o planovima razvoja opštine kroz prizmu građanske participacije, s naglašenom novom ulogom mjesnih zajednica, kao centara direktnog učešća građana u opštinskim procesima.

Fotografije


Građani, predstavnici mjesnih zajednica i nevladinog sektora u Nevesinju imali su priliku da kroz debate s načelnikom Opštine Nevesinje Milenkom Avdalovićem i opštinskim odbornicima razgovaraju o planovima razvoja opštine kroz prizmu građanske participacije, s naglašenom novom ulogom mjesnih zajednica, kao centara direktnog učešća građana u opštinskim procesima. Debata s načelnikom održana je 13. februara, dok je debata s odbornicima održana u junu 2017. godine. Teme razgovora bile su nova vizija mjesnih zajednica i izbori u mjesnim zajednicama, učešće građana u planiranju i kreiranju opštinskog budžeta, razvoj infrastrukture i privrede, rad s mladima, socijalno ugroženima i drugim kategorijama, te poboljšavanje komunikacije s građanstvom. Načelnik Opštine Nevesinje i odbornici u opštinskoj skupštini odgovarali su na aktuelna pitanja tridesetak građana i raspravljali o temama vezanim za infrastrukturu, vodosnabdijevanje i ekologiju, kao i o budžetu Opštine, te razvojnoj strategiji Nevesinja. Forumi građana i debate s predstavnicima opštinskih vlasti prilika su za razmjenu mišljenja o temama koje se tiču razvoja mjesnih zajednica, a na taj način se promoviše i jača odgovornost izabranih predstavnika prema građanima. „Imali smo priliku da postavljamo pitanja i da zajednički definišemo teme i prioritete. Zajedno smo analizirali nekoliko ranije definisanih segmenata koji se tiču razvoja opštine. Događaji ovog tipa važni su za osnaživanje lokalnog nivoa vlasti, kao i za jačanje demokratske odgovornosti i socijalne uključenosti”, rekao je Žarko Knežević, predsjednik Savjeta MZ Bijenja, Nevesinje. Načelnik Opštine Milenko Avdalović rekao je da je debata pokazala nove momente u komunikaciji opštinske vlasti s predstavnicima mjesnih zajednica, odnosno u definisanju problema koje građani imaju, sagledavanju tih problema i njihovom rješavanju. Načelnik je naglasio da bi predsjednici savjeta seoskih MZ trebali biti autentični predstavnici sela, tj. ljudi koji tu žive i rade i najbolje poznaju probleme s kojima se stanovništvo susreće. Debate s načelnicima i odbornicima se organizuju u svim opštinama i gradovima koji su uključeni u projekat „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH”, a realizuju se u saradnji s Fondacijom za razvoj i demokratiju. Osnovni cilj je da se kroz neposredan dijalog promoviše i jača odgovornost izabranih predstavnika prema građanima. Debate se organizuju u 24 opštine/grada koji učestvuju u projektu, kako bi doprinijeli razvoju kapaciteta građana kao aktivnih učesnika procesa donošenja odluka, kroz sastanke s temom funkcionisanja mjesnih zajednica.

Kontakt


Projekat: Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH
Sjedište UNDP-a u Sarajevu - UN House

Zmaja od Bosne b.b.
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Tel:      +387 (33) 293 400
Fax:     +387 (33) 552 330

Tehnička podrška