#MjesnaZajednica
Preuzmi mobilnu aplikaciju:

Šest mjesnih zajednica iz Opštine Ključ aktivno učestvuju u projektu “Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“. Šest projekata MZ je završeno, a odobreno je i 7 novih projekata. Od četiri OCD projekta, tri su već implementirana.

Fotografije


Šest mjesnih zajednica iz Opštine Ključ aktivno učestvuju u projektu “Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“. Šest projekata MZ je završeno, a odobreno je i 7 novih projekata. Od četiri OCD projekta, tri su već implementirana. U mjesnim zajednicama Velagići, Biljani, Humići, Krasulje, Sanica i Ključ, održana su po tri foruma građana. Na forumima građani su istakli potrebu unaprjeđenja infrastrukture u njihovim mjesnim zajednicama. Gradnja i asfaltiranje puteva, te opremanje društvenih centara neki su od ključnih prioriteta. Raif Hodžić, sekretar MZ Biljani – „Do sada smo održali tri foruma građana u našoj MZ, a u pripremi je i četvrti. Na prvom forumu je bilo dosta pasivnosti, već na drugom je situacija bila drugačija, a na trećem smo imali veliko interesovanje građana, a to se nastavlja evo i sa pripremama za četvrti forum. Sve to se dešava jer imamo vidljive razultate. Na primjer, mi već pet-šest godina apliciramo za igralište kod nadležnih institucija i raznih organizacija, a evo ovdje je to odmah odobreno, tako da su građani sada zainteresovani i dolaze s novim projektnim idejama.“ Mediha Karadža, sekretarka MZ Ključ – „Jako je bitan aktivizam građana u mjesnoj zajednici. Pogotovo je to važno kada ljudi osjete da nešto treba uraditi u samoj mjesnoj zajednici i kada vide da općina ima sluha, a evo sada i UNDP. Mi smo aplicirali tokom proteklih godina za više projekata i prema ministarstvima, ali zbog ove krize to nije urodilo plodom. Ali, recimo da su i građani već prije par godina davali svoj prilog i imali smo taj novac na računu da sebi poboljšamo životne uslove. Mi smo kroz izgradnju Dubočanske sada uradili i samostalno polaganje cijevi, jer se širi naselje, domaćinstava je više, voda se više troši, tako da su mještani i za to dali novac. U našoj MZ su održana tri foruma. Dobar je odziv građana, ali dosta je ljudi koji sada razmišljaju kako će otići odavde. Ali, ovi koji žive ovdje javljaju se i mimo foruma te daju svoje sugestije šta bi trebalo raditi.“ Edin Husić, sekretar MZ Krasulje – „Imali smo tri foruma, a u pripremi je i četvrti. Sada radimo malo drugačije, više je prijedloga koji se ocjenjuju. Svako ima ideju iz svog naselja, ali opet se na kraju nađemo na onome što je bitno i prioritetno za sve. Na forumima bude od 20 do 50 ljudi, a jednom smo imali čak i 90 prisutnih. “ Nermin Delić, sekretar MZ Velagići – „Do sada smo održali tri foruma, ali paralelno do sada smo održali i osam ili devet Savjeta MZ i dvije Skupštine MZ Velagići. Mi imamo i pet podružnica MZ i održali smo 4 zbora građana u tim područjima. Stanovnici bi trebali biti aktivni i prije samih izbora u MZ, da izaberu svoje predstavnike u organe MZ koji će potom njima dostavljati informacije šta se i kako radi. Onda će oni imati uvid u rad MZ. Mi u svakom području biramo predstavnike za Savjet MZ. Slažem se da građani trebaju da učestvuju više, evo i kroz ovaj projekat UNDP-a smo održavali forume i imali smo solidan odaziv.“

Kontakt


Projekat: Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH
Sjedište UNDP-a u Sarajevu - UN House

Zmaja od Bosne b.b.
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Tel:      +387 (33) 293 400
Fax:     +387 (33) 552 330

Tehnička podrška