#MjesnaZajednica
Preuzmi mobilnu aplikaciju:

Na forumima građana Mjesne zajednice Gornja Skakava izneseni su različiti prioriteti i ideje za rješavanje postojećih problema u cilju poboljšanja uslova življenja.

Fotografije


U Mjesnoj zajednici Gornja Skakava u Distriktu Brčko, koja broji oko 800 stanovnika, održana su dva foruma, na kojima su građani i građanke imali priliku da iznesu svoje prioritete i ideje za rješavanje problema. Na prvom forumu bilo je prisutno 30, a na drugom više od 20 osoba. Dario Lamešić, član odbora Mjesne zajednice, navodi da je tokom foruma identifikovano deset prioriteta. Prvi prioritet se ticao vode, jer mještani imaju problem s vodom, koja je zagađena, te ovo zahtijeva izgradnju nove vodovodne mreže. Uzimajući u obzir troškove ovog projekta, odlučeno je da se umjesto vodovodne mreže, koja zahtijeva velika ulaganja, radi na inicijativi ugradnje filtera za vodu. „Tokom foruma također su identifikovani i drugi prioriteti, kao što je sanacija i rekonstrukcija poljskih puteva, i postavljanje putokaza i imena ulica, posebno jer u toj mjesnoj zajednici postoji poznato svetište, koje ljudi obilaze, te je u ovu svrhu potrebno uraditi signalizaciju”, kaže Dario. Jedan od prioriteta koji je naglašen tokom foruma – izgradnja zaštitne mreže oko odbojkaškog igrališta, urađen je odmah nakon foruma, zahvaljujući inicijativi i ulaganju same mjesne zajednice.

Kontakt


Projekat: Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH
Sjedište UNDP-a u Sarajevu - UN House

Zmaja od Bosne b.b.
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Tel:      +387 (33) 293 400
Fax:     +387 (33) 552 330

Tehnička podrška