#MjesnaZajednica
Preuzmi mobilnu aplikaciju:

Zahvaljujući projektu „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH”, građani Petrova sada imaju nove i obnovljene dionice puta, koje građanima olakšavaju kretanje, a u planu je rekonstrukcija i novih putnih pravaca.

Fotografije


Zahvaljujući projektu „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH”, građani Petrova sada imaju nove i obnovljene dionice puta, koje građanima olakšavaju kretanje, a u planu je rekonstrukcija i novih putnih pravaca. U prvoj fazi projekta rađena je popravka asfaltnog zastora, putni pravac Česma – Selišta u Mjesnoj zajednici Porječina, u dužini od 558 metara. Ovom inicijativom obnovljena ja uništena dionica puta, te su sada asfaltom spojena dva zaseoka. Vrijednost ovog projekta bila je 33.452,80 KM, od čega je UNDP obezbijedio 17.000 KM. U Mjesnoj zajednici Sočkovac asfaltirana je kritična dionica puta „Stjepanovića sokak”, u dužini od 240 metara, a vrijednost radova iznosila je 21.340 KM. Ova inicijativa doprinijela je boljem kvalitetu života za 845 stanovnika koji koriste tu dionicu. U planu su daljnji radovi na putnim pravcima u ovim mjesnim zajednicama. U MZ Sočkovac planirana je rekonstrukcija lokalnog puta Mala rijeka – Zarići, u vrijednosti od 22.780 KM. U Mjesnoj zajednici Petrovo također su planirani radovi u narednom periodu u vrijednosti od 22.710 KM, a za podršku u toj oblasti MZ Krtova je aplicirala Razvojnom fondu Ujedinjenih nacija s projektom za rekonstrukciju i asfaltiranje lokalnog puta Stanići, u vrijednosti od 22.995 KM. Cilj projekta je poboljšati uslove života građana, a sanacija i asfaltiranje putnih pravaca direktno utiče na kvalitet života ne samo onih koji borave u određenoj mjesnoj zajednici, već i onih koji kroz te zajednice prolaze i koriste njihovu postojeću infrastrukturu. Očekuje se da će asfaltiranje puteva u opštini Petrovo donijeti direktnu korist za preko 5.300 mještana.

Kontakt


Projekat: Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH
Sjedište UNDP-a u Sarajevu - UN House

Zmaja od Bosne b.b.
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Tel:      +387 (33) 293 400
Fax:     +387 (33) 552 330

Tehnička podrška