#MjesnaZajednica
Preuzmi mobilnu aplikaciju:

U cilju razvoja infrastrukture te boljih uslova za život, stanovnici MZ Sanica su na jednom od foruma kao glavni prioritet izglasali kompletno uređenje jedne od bitnijih ulica u naselju Mahala. „To je sada makadamski put uz koji živi oko 70 stanovnika. Projekat asfaltiranja, sanacije i adaptacije je odobren, a nakon svega biće olakšan prolaz novim putem, a i prilaz kućama će biti konačno uslovan što sada nije slučaj, posebno u doba kiša kada voda odnese put”, priča sekretar MZ Sanica Senad Hadžić.

Fotografije


U cilju razvoja infrastrukture te boljih uslova za život, stanovnici MZ Sanica su na jednom od foruma kao glavni prioritet izglasali kompletno uređenje jedne od bitnijih ulica u naselju Mahala. „To je sada makadamski put uz koji živi oko 70 stanovnika. Projekat asfaltiranja, sanacije i adaptacije je odobren, a nakon svega biće olakšan prolaz novim putem, a i prilaz kućama će biti konačno uslovan što sada nije slučaj, posebno u doba kiša kada voda odnese put”, priča sekretar MZ Sanica Senad Hadžić. „Aplicirali smo za izgradnju puta u naselju Mahala, Ulica Elmedina Mehmedovića i tu bismo realizacijom toga projekta riješili i jedan veliki problem nedostatka kanalizacije. Kada se to riješi, to će mnogo doprinijeti poboljšanju uslova života u tom naselju”, Ističe Hadžić. Planirana vrijednost radova iznosi 22.100 KM, od čega je iz Razvojnog fonda UNDP-a za realizaciju planirano 17.000 KM, a Opština Ključ treba da izdvoji 5.100 KM. Direktnu korist od ovog projekta imaće više od 70 stanovnika naselja Mahale, a indirektnu korist stanovnici MZ Sanica.

Kontakt


Projekat: Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH
Sjedište UNDP-a u Sarajevu - UN House

Zmaja od Bosne b.b.
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Tel:      +387 (33) 293 400
Fax:     +387 (33) 552 330

Tehnička podrška