#MjesnaZajednica
Preuzmi mobilnu aplikaciju:

U općini Jablanica tokom septembra počinje sa radom Društveni centar koji se nalazi u mjesnoj zajednici Jablanica 2. Namjena Društvenog centra je da pruži podršku radu mjesnih zajednica i udruženja građana u općini Jablanica, ali i da bude mjesto za okupljanje građana i organizaciju različitih programa, foruma, diskusija, edukacija, seminara i prezentacija. Zgrada u kojoj je smješten Društveni centar u Jablanici nije zahtijevala rekonstrukciju, a u istoj zgradi smještena je i kancelarija Mjesne zajednice Jablanica 2. Prema riječima Samira Sarajlića, predsjednika Savjeta MZ Jablanica 2, Društveni centar je i prije zvaničnog početka rada otvorio svoja vrata za građane i organizacije.

Fotografije


U općini Jablanica tokom septembra počinje sa radom Društveni centar koji se nalazi u mjesnoj zajednici Jablanica 2. Namjena Društvenog centra je da pruži podršku radu mjesnih zajednica i udruženja građana u općini Jablanica, ali i da bude mjesto za okupljanje građana i organizaciju različitih programa, foruma, diskusija, edukacija, seminara i prezentacija. Zgrada u kojoj je smješten Društveni centar u Jablanici nije zahtijevala rekonstrukciju, a u istoj zgradi smještena je i kancelarija Mjesne zajednice Jablanica 2. Prema riječima Samira Sarajlića, predsjednika Savjeta MZ Jablanica 2, Društveni centar je i prije zvaničnog početka rada otvorio svoja vrata za građane i organizacije. „Cilj nam je da Društveni centar dugoročno postane samoodrživ. Ali, prije svega, želja nam je da se građani i lokalna udruženja ovdje okupljaju, razmjenjuju mišljenja i organizuju različite programe koji će doprinijeti unapređenju kvalitete života u našoj općini“, rekao je Sarajlić. U okviru projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ predviđeno je otvaranje 25 društvenih centara u općinama širom Bosne i Hercegovine, a cilj je da ti prostori služe mjesnim zajednicama i građanima da se okupljaju, umrežavaju, sarađuju, učestvuju u donošenju odluka, uče i razvijaju sebe i svoje zajednice, te imaju bitnu ulogu za razvoj društvenog kapitala i kohezije.

Kontakt


Projekat: Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH
Sjedište UNDP-a u Sarajevu - UN House

Zmaja od Bosne b.b.
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Tel:      +387 (33) 293 400
Fax:     +387 (33) 552 330

Tehnička podrška