#MjesnaZajednica
Preuzmi mobilnu aplikaciju:

U sklopu projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH” održan je otvoreni sastanak s predsjedavajućim Općinskog vijeća 3. jula 2017. godine. Tokom debate, građani su imali priliku da vijećnicima postave pitanja, te da zajedno rade na definisanju zajedničke vizije svoje mjesne zajednice.

Fotografije


U sklopu projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH” održan je otvoreni sastanak s predsjedavajućim Općinskog vijeća 3. jula 2017. godine. Tokom debate, građani su imali priliku da vijećnicima postave pitanja, te da zajedno rade na definisanju zajedničke vizije svoje mjesne zajednice. Debate s načelnicima i odbornicima se organizuju u svim opštinama i gradovima koje su uključene u projekat „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH”, a realizuju se u saradnji s Fondacijom za razvoj i demokratiju. Osnovni cilj je da se kroz neposredan dijalog promoviše i jača odgovornost izabranih predstavnika prema građanima. Debate se organizuju u 24 opštine/grada koji učestvuju u projektu, kako bi doprinijeli razvoju kapaciteta građana kao aktivnih učesnika procesa donošenja odluka, kroz sastanke s temom funkcionisanja mjesnih zajednica.

Kontakt


Projekat: Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH
Sjedište UNDP-a u Sarajevu - UN House

Zmaja od Bosne b.b.
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Tel:      +387 (33) 293 400
Fax:     +387 (33) 552 330

Tehnička podrška