#MjesnaZajednica
Preuzmi mobilnu aplikaciju:

Jedan od primjera pravog građanskog aktivizma, kao i partnerstva sa jedinicama lokalne samouprave, je i izgradnja prostorija za mjesne zajednice u Ljubinju, gdje su se opština i građani udružili i zajedničkim naporima riješili ovaj problem.

Fotografije


Jedan od primjera pravog građanskog aktivizma, kao i partnerstva sa jedinicama lokalne samouprave, je i izgradnja prostorija za mjesne zajednice u Ljubinju, gdje su se opština i građani udružili i zajedničkim naporima riješili ovaj problem. U periodu od novembra do marta, nakon što je prvi kamion materijala stigao u Ljubinje, mještani su doprinijeli svoj rad, vještine i energiju, i sami radili na izgradnji objekta. Opština je izdvojila novac iz svog budžeta, te se u vrlo kratkom periodu došlo od samo jednog zida do cijelog centra od 80 kvadrata. Međutim, najvažniji aspekt izgradnje ovog centra nije postojanje same zgrade, već građanski aktivizam, inicijativa i društvena kohezija koja se razvila tokom ovog procesa. Problem i potreba koji su prepoznati u zajednici su riješeni tako što su sami građani dali svoj doprinos. Na taj način, oživljena je ideja, ne samo mjesne zajednice, koja u Ljubinju ne postoji kao pravna kategorija, već i ideja zajednice, kao šireg pojma. Došlo je do promjene mentaliteta i pogleda na to ko snosi odgovornost i treba da preuzme inicijativu za rješavanje gorućih pitanja u zajednici, te isto tako i bitnost saradnje i zajedničkog rada građana sa jedinicama lokalne samouprave.

Kontakt


Projekat: Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH
Sjedište UNDP-a u Sarajevu - UN House

Zmaja od Bosne b.b.
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Tel:      +387 (33) 293 400
Fax:     +387 (33) 552 330

Tehnička podrška