Slika Jasmin Šišić
Održavanje živih ograda pored puteva
napisao/la Jasmin Šišić - Utorak, 8 Septembar 2020, 12:23
 

Na terenu je vidljivo da mnogi vlasnici parcela ne održavaju živice i žive ograde uz javne površine i puteve. Takođe ne krešu grane drveća koje prelaze na put i ometaju odvijanje saobraćaja.

Obzirom da je ova oblast regulisana Zakonom, kao i općinskom Odlukom o lokalnim i nekategorisanim cestama obavještavamo građane vlasnike parcela uz javne puteve da su dužni održavati žive ograde, živice i drugo rastinje.